Ordinační
doba

Pondělí 8:00- 20:00
Úterý 8:00-20:00
Středa 8:00-20:00
Čtvrtek 8:00-20:00
Pátek 9:00-17:00
Sobota, neděle, svátek, mimo ordinační po telefonické domluvě.

Většina zákroku se veřejnými pojišťovnami neplatí , protože nechceme být omezeni v oblasti kvality použitých materiálů a technologií.

V zubní ordinaci máme jednoduché pravidlo, které nám usnadňuje práci – používáme zkrátka vždy to nejlepší. Spolupráce s pojišťovnami to ale neumožňuje. Museli bychom dělat mnoho ústupků a používat materiály, technologie a postupy, které pojišťovny proplácejí. My pro vás ale chceme víc. A věříme, že vy také.

Benefit
Každý pacient u nás při vstupním vyšetření obdrží ZDARMA finanční a léčebný plán.
Vstupní vyšetření pacienta HRADÍ ZP

Preventivní prohlídka 2x ročně

HRADÍ ZP
RTG vyšetření HRADÍ ZP
Konzultace neregistrovaného pacienta 750 Kč
Příplatek za organizaci neplánovaného ošetření , pohotovostné služby OD 500 Kč
Anestesie lokální povrchová použitá při dentální hygieně HRADÍ ZP
Doplňková anestesie karpulová HRADÍ ZP
Anestesie lokální povrchová použitá při dentální hygieně HRADÍ ZP
Entonox - 1 dávka (Rajský plyn) 980 Kč
Aplikace kofferdamu  330 Kč
Aplikace OptraGate 150 Kč

Neomluvená návštěva u stomatologa ( do 12 hodin před ošetřením)

1200 Kč

Neomluvená návštěva u dentální hygienistky ( do 12 hodin před ošetřením)

850 Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace, lékařská zpráva

 

 HRADÍ ZP
Akutní ošetření/neplánovaný termín  500 Kč
Ošetření v sobotu, neděli a svátek, mimo orinační hodiny 1200 Kč
Noční ošetření (23:00-7:00) 2800 Kč
Záchovná stomatologie
Výplň dočasného zubu cementem 450 Kč
Výplň dočasného zubu fotokompozitem 670 Kč

Skloionomerní plomba (1 kapsle)

1260 Kč
Fotokompozitní výplň - 1 ploška 1340 Kč
Fotokompozitní výplň - 2 plošky 2100 Kč
Fotokompozitní výplň - 3 plošky 2850 Kč
Fotokompozitní fazeta  3520 Kč
Endodontické ošetření 1 kořenového kanálku OD 1620 Kč
Chirurgie
Extrakce dočasného zubu 600 Kč
Extrakce  stalého zubu OD 870 Kč
Extrakce zubu moudrosti 2750 Kč
Plastika měkkých tkání (1 kvadrant) 1200 Kč
Kostní plastika 8170 Kč
Implantát Straumann/Švýcarsko/  16 500 Kč
Bílé implantáty /Švýcarsko/ 22 500 Kč
Operace Sinus-lift 16200 Kč
Protetika
Otiskování  620 Kč
Zhotovení studijných modelů 1150 Kč
Provizorní korunka (zhotovená v ordinaci) 1270 Kč
Plastová ochranná korunka (laboratorní zhotovení) 1500 Kč
Metaloplastová korunka  3900 Kč
Kovokeramická korunka  6250 Kč
Celokeramická korunka 9100 Kč
Dostavba zubu pod korunku  2220 Kč
Estetická keramická fazeta 7800 Kč
Plastová snímatelná náhrada 6100 Kč
Silikonová podložka pro plastovou snímatelnou náhradu (rebáze) 1800 Kč
Skeletová snímatelná náhrada 7200 Kč
Celková snímatelná náhrada 6350 Kč
Imediátní náhrada (nasazuje se hned po extrakci zubů) 8450 Kč
Snímatelná náhrada Deflex (zhotovení do 10 dnů) 16200 Kč
Implantát Straumann/Švýcarsko/  16500 Kč
Bílé implantáty /Švýcarsko/ 22500 Kč
Korunka na implantát 13750 Kč
Dentální hygiena
Dentální hygiena 1650 Kč
Kontrolní dentální hygiena (do 6 mesíců) 850 Kč
Bělení zubů (nepotřebuje dodržovat  t.zv. bílou dietu, vhodné
i pro kuřáky)
9600 Kč
Záruky

jaké jsou zákonné i naše speciální prodloužené záruky. Zajímá Vás, jaké v zubním lékařství platí zákonné záruky? My Vám navíc poskytujeme i prodlouženou záruku na implantáty 5 let.

Zákonná záruka na stomatologické výrobky
S účinností od 23. 2. 2011 platí zákonná záruční doba u stomatologických výrobků zhotovených na zakázku (písemnou nebo ústní) v délce 24 měsíců od data převzetí výrobku pacientem. (Např.: protetické práce – protézy, můstky, korunky apod.) Doklad o úhradě ceny stomatologického výrobku je záručním listem.

Rozsah záruky
Zubní lékař odpovídá pacientovi za vady výrobku, které se projeví v záruční době. Vadou se rozumí takový stav výrobku, v jehož výsledku výrobek nemá dohodnuté, popisované, očekávané vlastnosti, případně vlastnosti obvyklé nebo neodpovídá právním předpisům nebo účelu, pro který byl zhotoven.

Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly nesprávným užíváním výrobku pacientem, na vady, které byly jinak způsobeny pacientem či vnějšími okolnostmi (úraz, násilí, nevhodné chemické látky, léčivé přípravky, nepřirozené až extrémní fyzikální činnosti – kousání do kamínků, skla, kostí, užití zubů k otevření lahví, zkracování niti, vlasce apod.).

Obsah záruky
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má pacient právo na její bezplatné a řádné odstranění. Není-li takový postup možný, může pacient žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání, má pacient právo požadovat výměnu, tedy zhotovení nového výrobku, nebo od smlouvy odstoupit.

Uplatnění záruky
Práva z odpovědnosti za vady výrobku uplatní pacient v zubní praxi ConfiDental u lékaře, který mu výrobek odevzdal, a to v záruční době.

Prodloužená záruka na implánty
Zubní praxe ConfiDental poskytuje prodlouženou záruku v trvání 5 let na implantáty aplikované na našem pracovišti.
Jestliže po dobu pěti roků následujících po zavedení dojde k jeho odhojení, bezplatně zavedeme implantát nový. To platí v případě, že pacient souhlasí se záručními podmínkami prodloužené záruky a svůj souhlas stvrdí podpisem „Potvrzení o odpovědnosti“. Záručním listem je doklad o úhradě ceny za implantát a protetickou část.

Záruční podmínky prodloužené záruky

  • Na implantát u nás zavedený byla nasazena protetická práce v zubní praxi ConfiDental.
    Záruku nelze uplatnit v případě, že implantát od nás byl opatřen protetickou prací zhotovenou a nasazenou na jiném pracovišti.
  • Pacient registrovaný v zubní praxi ConfiDental bude docházet na pravidelné kontroly stavu implantátu v rámci preventivních prohlídek dvakrát za rok. Cizí pacienti dodrží stejnou frekvenci kontrolních prohlídek implantátu dvakrát za rok.
  • Precizní ústní hygiena po celou dobu záruky

Záruční podmínky prodloužené záruky

  • Poškození implantátu úrazem, vady, které vznikly nesprávným nebo nevhodným užíváním výrobku (kousání do kamenů, skla, kostí apod.), vady, způsobené změnou zdravotního stavu pacienta
  • Funkční vadu nebo odhojení implantátu, způsobené nadměrným zatěžováním implantátu, neléčenými změnami sliznice nebo zubů v okolí implantátu (např.: zánět dásní, parodontitida)
  • Zásah třetí osoby – stomatologa nebo dentální hygienistky na cizím pracovišti (nový protetický výrobek, poškození okolní kosti při resekci sousedního zubu, poškození dásní v okolí implantátu apod.)
  • Případ, kdy pacient nepřinese a nevrátí odhojený implantát.
  • Pacienta, který zamlčel při anamnéze, že je kuřák nebo začal kouřit po zavedení implantátu v záruční době.
Naše stomatologické zařízení má uzavřeno smlouvy s vybranými českými zdravotními pojišťovnami.
Pro předem objednané pacienty
Pondělí – čtvrtek: 8.00 – 20.00
Pátek: 9.00 – 17.00
Оšetření mimo ordinační hodiny, v sobotu,
neděli nebo ve svátek po telefonické
domluvě
Napište nám