Pravidelně se účastníme zahraničních školení, kongresů a konferencí, takže jsme Vám schopni nabídnout prevenci i léčbu, která sleduje nejmodernější přístupy v oboru. Naší snahou je udržování nejnovějších poznatků v kombinaci s individuálním přístupem.

For pre-registered patients
Monday - Thursday: 8.00 - 14.00.
Friday: 14:30 - 20:00.
Examinations after office hours, EVENING - FOR REGISTERED PATIENTS BY APPOINTMENT. Treatment after hours, on Saturdays, On Sundays and public holidays by phone by appointment
Write to us