Dentální hygiena 1650 Kč
Bělení zubů (nepotřebuje dodržovat  t.zv. bílou dietu, vhodné
i pro kuřáky)
16500Kč
Každý pacient u nás při vstupním vyšetření obdrží ZDARMA finanční a léčebný plán.
Záchovná stomatologie
Fotokompozitní výplň - 1 ploška 1900 Kč
Fotokompozitní výplň - 2 plošky 2640 Kč
Fotokompozitní výplň - 3 plošky 3200 Kč
Kompozitní fazeta  7500 Kč
Endodontické ošetření 1 kořenového kanálku OD 2600 Kč
Chirurgie
Extrakce dočasného zubu (pjezoextrakce, operační set) 600 Kč
Extrakce  stalého zubu (pjezoextrakce, operační set) OD 870 Kč
Extrakce zubu moudrosti (pjezoextrakce, operační set) 3200 Kč
Plastika měkkých tkání (1 kvadrant) 2300 Kč
Kostní plastika od 9000 Kč
Zavedení Implantátu OKTAGON (Německo)  14500 Kč
Operace Sinus-lift otevřený (1 čelist) 15000-19800 Kč
Protetika
Otiskování   zdarma
Zhotovení studijných modelů  1340 Kč
Celokeramická korunka 11800 Kč
Zirkonová korunka na implantát + abutment 15600 Kč
Dostavba zubu pod korunku  2850 Kč
Estetická keramická fazeta 13400 Kč
Silikonová podložka pro plastovou snímatelnou náhradu (rebáze) 1800 Kč
Imediátní náhrada (nasazuje se hned po extrakci zubů) 12000 Kč
Snímatelná náhrada Deflex (zhotovení do 14 dnů) 16000 Kč
Dentální hygiena
Dentální hygiena 1650 Kč
Bělení zubů (nepotřebuje dodržovat  t.zv. bílou dietu, vhodné
i pro kuřáky)
16500Kč
Záruky

jaké jsou zákonné i naše speciální prodloužené záruky. Zajímá Vás, jaké v zubním lékařství platí zákonné záruky? My Vám navíc poskytujeme i prodlouženou záruku na implantáty 5 let.

Zákonná záruka na stomatologické výrobky
S účinností od 23. 2. 2011 platí zákonná záruční doba u stomatologických výrobků zhotovených na zakázku (písemnou nebo ústní) v délce 24 měsíců od data převzetí výrobku pacientem. (Např.: protetické práce – protézy, můstky, korunky apod.) Doklad o úhradě ceny stomatologického výrobku je záručním listem.

Rozsah záruky
Zubní lékař odpovídá pacientovi za vady výrobku, které se projeví v záruční době. Vadou se rozumí takový stav výrobku, v jehož výsledku výrobek nemá dohodnuté, popisované, očekávané vlastnosti, případně vlastnosti obvyklé nebo neodpovídá právním předpisům nebo účelu, pro který byl zhotoven.

Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly nesprávným užíváním výrobku pacientem, na vady, které byly jinak způsobeny pacientem či vnějšími okolnostmi (úraz, násilí, nevhodné chemické látky, léčivé přípravky, nepřirozené až extrémní fyzikální činnosti – kousání do kamínků, skla, kostí, užití zubů k otevření lahví, zkracování niti, vlasce apod.).

Obsah záruky
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má pacient právo na její bezplatné a řádné odstranění. Není-li takový postup možný, může pacient žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání, má pacient právo požadovat výměnu, tedy zhotovení nového výrobku, nebo od smlouvy odstoupit.

Uplatnění záruky
Práva z odpovědnosti za vady výrobku uplatní pacient v zubní praxi ConfiDental u lékaře, který mu výrobek odevzdal, a to v záruční době.

Prodloužená záruka na implánty
Zubní praxe ConfiDental poskytuje prodlouženou záruku v trvání 5 let na implantáty aplikované na našem pracovišti.
Jestliže po dobu pěti roků následujících po zavedení dojde k jeho odhojení, bezplatně zavedeme implantát nový. To platí v případě, že pacient souhlasí se záručními podmínkami prodloužené záruky a svůj souhlas stvrdí podpisem „Potvrzení o odpovědnosti“. Záručním listem je doklad o úhradě ceny za implantát a protetickou část.

Záruční podmínky prodloužené záruky

  • Na implantát u nás zavedený byla nasazena protetická práce v zubní praxi ConfiDental.
    Záruku nelze uplatnit v případě, že implantát od nás byl opatřen protetickou prací zhotovenou a nasazenou na jiném pracovišti.
  • Pacient registrovaný v zubní praxi ConfiDental bude docházet na pravidelné kontroly stavu implantátu v rámci preventivních prohlídek dvakrát za rok. Cizí pacienti dodrží stejnou frekvenci kontrolních prohlídek implantátu dvakrát za rok.
  • Precizní ústní hygiena po celou dobu záruky

Záruční podmínky prodloužené záruky

  • Poškození implantátu úrazem, vady, které vznikly nesprávným nebo nevhodným užíváním výrobku (kousání do kamenů, skla, kostí apod.), vady, způsobené změnou zdravotního stavu pacienta
  • Funkční vadu nebo odhojení implantátu, způsobené nadměrným zatěžováním implantátu, neléčenými změnami sliznice nebo zubů v okolí implantátu (např.: zánět dásní, parodontitida)
  • Zásah třetí osoby – stomatologa nebo dentální hygienistky na cizím pracovišti (nový protetický výrobek, poškození okolní kosti při resekci sousedního zubu, poškození dásní v okolí implantátu apod.)
  • Případ, kdy pacient nepřinese a nevrátí odhojený implantát.
  • Pacienta, který zamlčel při anamnéze, že je kuřák nebo začal kouřit po zavedení implantátu v záruční době.
Naše stomatologické zařízení má uzavřeno smlouvy s vybranými českými zdravotními pojišťovnami.
Pro předem objednané pacienty
Pondělí – čtvrtek: 7.30 –14:30
Pátek: 09:00 – 13:00
Оšetření mimo ordinační hodiny , VEČER- PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ. Оšetření mimo ordinační hodiny, v sobotu,
neděli nebo ve svátek po předchozí telefonické
domluvě
Napište nám