Pravidelně se účastníme zahraničních školení, kongresů a konferencí, takže jsme Vám schopni nabídnout prevenci i léčbu, která sleduje nejmodernější přístupy v oboru. Naší snahou je udržování nejnovějších poznatků v kombinaci s individuálním přístupem.

Для предварительно записанных пациентов
Понедельник - четверг: 8.00 - 14.00.
Пятница: 14:30 - 20:00.
Осмотры в нерабочее время, ВЕЧЕРОМ - ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. Лечение в нерабочее время, по субботам,
В воскресные и праздничные дни по телефону по предварительной записи
Напишите нам